Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya

L’Ajuntament de Masquefa, a la comarca de l’Anoia, fa més de 30 anys que impulsa la gestió de la fauna i el patrimoni natural del municipi. L’any 1992 aquesta iniciativa va desembocar en l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzada en amfibis i rèptils que hi ha a Espanya. Es tracta del CRARC, i la seva finalitat és atendre, rehabilitar i intentar reintroduir al seu hàbitat natural aquests animals, especialment els autòctons. Diferents espècies de quelonis, saures i ofidis són cuidats a les instal·lacions del centre gràcies a l’equip de cinc persones que es desviuen per ells. El suport del voluntariat, però, també és imprescindible.

La investigació és un dels puntals d’aquesta organització que busca gestionar la fauna salvatge de la manera més respectuosa possible. Treballs de recerca sobre reproducció, malalties, comportament o biometria en són alguns exemples. Tot aquest contingut s’exposa en congressos, escoles i mitjançant articles a revistes científiques per garantir la divulgació mediambiental. El centre es pot visitar i admet el lliurament d’animals.

CRARC

CRARC